THUỐC TRỪ ỐC

 • SNAILICIDE 250EC - 700WP - 860WP

  là loại thuốc trừ ốc bươu vàng thế hệ mới nhất. Thuốc có tác dụng nhanh, trong vòng 30 phút. Diệt được ốc lớn, ốc nhỏ và trứng ốc
  ĐẶC TRỊ: Ốc bươu vàng

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Phun trước khi làm đất: tháo nước còn để khoảng 5cm và cũng không quá cạn. Sau khi phun 1 -3 ngày tiến hành làm đất - Phun sau khi sạ: Sau khi sạ 4 -5 ngày. Bắt đầu đưa nước vào ruộng tiến hành phun thuốc và giữ nước trong ruộng 4 - 5 ngày.

 • Image

  PILOT 15B - 17B -19B

  Là loại thuốc trừ OBV dạng bã mồi được cải tiến. Thuốc rất hiệu quả trên tất cả các loại ốc. An toàn cho lúa, không bị ảnh hưởng nhiều đến mực nước. Tiện lợi, có thể trộn giống, trộn phân để rải. Tiết kiệm lao động. Không độc cho cá
  ĐẶC TRỊ: Ốc bươu vàng

  LƯỢNG THUÔC SỬ DỤNG: 0,35 - 0,45kg/ha