THUỐC TRỪ BỆNH

 • HEXAVIL 5SC - 8SC

  Là thuốc trừ nấm vừa có tính nội hấp vừa có tính lưu dẫn
  ĐẶC TRỊ: Bệnh lem lép hạt, khô vằn trên lúa. Bệnh nấm hồng rỉ sắt, vàng rụng lá trên cao su. Bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua trên cà phê.

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: pha 1 - 1,25 lít/ha (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  FULLCIDE 760WP - 820WP - 860WP

  Là thuốc trừ bệnh nội hấp, lưu dẫn mạnh. Hiệu quả ca, kéo dài
  ĐẶC TRỊ: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa

  LƯỢNG THUÔC SỬ DỤNG: Pha 15 - 20g/bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  AMICOL 360EC

  Là thuốc trừ nấm hỗn hợp 3 hoạt chất tiên tiến nhất, vừa có tính tiếp xúc vừa có tính lưu dẫn mạnh. Phổ tác động rất rộng. Thuốc có tác dụng phòng và trị bệnh.
  ĐẶC TRỊ: Khô vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm trên lúa. Rỉ sắt, thán thư, thối cành, thối quả trên cà phê, tiêu, cây ăn quả. Thối trái, phấn trắng, đốm lá, thán thư trên ớt, cà, đậu, dưa.

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 15 - 25 ml/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  BRETIL SUPER

  Phối hợp bởi 2 hoạt chất thấm sâu, lưu dẫn mạnh. Phổ tác động rộng và nồng độ hoạt chất rất đậm đặc. Phòng trừ hiệu quả nhiều loại bệnh trên nhiều nhóm cây trồng.
  ĐẶC TRỊ: Lem lép hạt, vàng lá, khô vằn hại lúa. Rỉ sắt, thán thư, thối quả, phấn trắng, đốm lá trên cà phê, ớt, cà, đậu, rau màu. Bệnh đốm lá trên chè. Bệnh đốm đen trên nhãn. Bệnh nấm hồng, vàng rụng lá trên cao su.

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 20 - 25 ml/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  MISTOP 350SC

  Thuốc được hỗn hợp 2 hoạt chất trị bệnh mới nhất, có đặc tính nội hấp, lưu dẫn mạnh, phổ tác dụng rộng.
  ĐẶC TRỊ: Khô vằn, vàng lá, đạo ôn, lem lép hạt trên lúa. Thán thư, nứt dây, sương mai trên rau, dưa, cà chua. Đốm lá, thán thư, phấn trắng, sương mai trên cà, ớt, đậu. Vàng rụng lá, phấn trắng, nấm hồng, rỉ sắt, thán thư trên cao sư, cà phê, tiêu

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 25 ml/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  MITOP ONE 390SC

  ĐẶC TRỊ: Khô vằn, vàng lá, đạo ôn, lem lép hạt trên lúa. Thán thư, nứt dây, sương mai trên rau, dưa, cà chua. Đốm lá, thán thư, phấn trắng, sương mai trên cà, ớt, đậu. Vàng rụng lá, phấn trắng, nấm hồng, rỉ sắt, thán thư trên cao sư, cà phê. Chết nhanh, thối đọt, vàng lá, cháy bìa lá, thán thư, rụng trái trên tiêu. Đốm trắng, mắt cua trên thanh long.

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 10 - 25 ml/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  NOFADA 822WP

  Thuốc lưu dẫn nhanh, hiệu lực mạnh và kéo dài. Phổ rộng, phòng trị được nhiều loại bệnh quan trọng trên lúa cùng một lúc. Nồng độ đậm đặc, hiệu quả cao.
  ĐẶC TRỊ: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa. Rỉ sắt, nấm hồng trên cà phê

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 20 - 25g/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  KINGCIDE 250SC - 279SC

  ĐẶC TRỊ: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt lúa. Nấm hồng, rỉ sắt trên cà phê. Đốm trắng trên thanh long

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 40 - 50/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  KINGCIDE JAPAN 460SC

  ĐẶC TRỊ: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đốm vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm trên lúa. Sương mai trên cà chua. Rỉ sắt, đốm mắt cua trên cà phê. Chết nhanh trên tiêu. Đốm trắng trên thanh long

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 15 - 20ml/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  SHAKIRA 250SC - 300SC

  ĐẶC TRỊ: Vàng lá chín sớm, khô vằn, lem lép hạt trên lúa. Vàng rụng lá, héo đen, phấn trắng trên cao su. Rỉ sắt, nấm hồng, khô càng, khô quả trên cà phê. Nấm hồng, vàng lá trên tiêu. Thán thư, khô bông, khô trái non trên điều, xoài. Thán thư, thối trái, phấn trắng, đốm lá trên ớt, cà, các loại rau.

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 50 - 70ml/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  IMPERIAL 610WP

  ĐẶC TRỊ: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 30g/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  CADATIL 33.5SC

  Đây là gốc đồng dễ hòa tan và tương đối an toàn với cây trồng so với các gốc đồng khác
  ĐẶC TRỊ: Cháy bìa lá trên lúa. Sương mai trên cà chua. Rỉ sắt trên cà phê. Chết nhanh trên tiêu. Xì mũ trên sầu riêng. Thán thư trên ớt, nho, táo, thanh long

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 15ml/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)

 • Image

  KADATIL 300WP (THẦN TÀI)

  Là thuốc đặc trị bệnh do vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng. Là nhóm thuốc phòng trừ bệnh vi khuẩn mới nhất an toàn so với cây trồng. Thuốc có tính nội hấp, đậm đặc, lưu dẫn mạnh, tác dụng nhanh và ít bị mưa rửa trôi.
  ĐẶC TRỊ: bệnh do vi khuẩn gây hại trên nhiều loại cây trồng

  LƯỢNG THUỐC SỬ DỤNG: 25 - 35g/ bình 25 lít (400-800 lít nước /ha tùy từng loại cây)