THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

  • PALOVE GOLD

    - Hạn chế tối đa chồi vô hiệu giúp lúa tăng năng suất. Thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa. Kích thích cây ra hoa sớm và đồng loạt theo ý muốn.

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 30-40g/ bình 25 lít (lượng nước 400 - 800 lít/ha)